Декларация за поверителност

Декларация за поверителност на информацията

ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Настоящата информация относно защитата на данни се прилага изключително за Интернет страницата https://www.teniski-bg.eu
Оценяваме факта, че посещавате нашия сайт и приветстваме интереса ви към нашето дружество, продукти и услуги. Считаме, че защитата на данни е знак за качество, ориентирано спрямо клиента и затова се отнасяме много сериозно към защитата на вашата поверителна информация при обработката на личните ви данни. Ние обработваме и използваме данните, събрани или предоставени от посетителите на нашия Интернет сайт съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността на личните данни
Информация, която събираме и как я използваме

Лична информация
Изборът за предоставяне на лична информация (вашето име, адрес, телефонен номер и електронен адрес) в този уеб сайт е изцяло Ваш. Информацията може да бъде предоставена по начините описани по-долу в документа. Там  е разяснено  и как тя  ще бъде използвана от нас.
Можете да използвате повечето от нашите уеб-страници без да ни предоставяте лични данни. Ние използваме предоставените от Вас данни единствено ако това е абсолютно необходимо и единствено ако същите се предоставят от вас доброволно и преднамерено, например за обработка на вашите поръчки, за отговор на вашите запитвания, за да ви бъде предоставен достъп до специална информация и оферти или за извършване на специални услуги (например изпращане на брошури по електронна поща).
Форми „За контакт” или „Обратна връзка”
Ако се свържете с нас чрез формите за  "Контакти" или "Обратна връзка", намиращи се в този сайт, трябва да ни предоставите следната информация: Вашето име и и мейл адрес, име на фирма, адрес на фирма, телефон за контакт, град, държава, ПК... Тази информация ни е необходима единствено, з ада можем да имаме обратна връзка с Вас респективно с Вашата фирма. Полетата във формите, които не са задължителни, може да се попълнят само по Ваше желание.
Въпросници и анкети
Понякога е възможно да изискваме от потребителите на сайта да попълнят онлайн въпросници или анкети свързани с  проучване на общественото мнение и нагласите относно дейността ни. Отговорите на тези въпросници и анкети ще ни помогне за усъвършенстване на дейността ни. При провеждането на тези изследвания може да ви попитаме за Вашето име и и мейл адрес.

Друга информация


Това е информация, която ни позволява да идентифицираме потребителя на нашия сайт. Тя ни дава отоговoри  отнасящи се до: брой потребители, брой посетени страници, как потребителя е стигнал до нашия сайт....др.  Събирането на тази информация, ни показва как да оптимизираме сайта си, така, че да бъде максимално полезен и удобен за потребителите. Данните се събират посредством опции на браузерите, които са описани по-долу в документа.


Cookies могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт. Други използват бисквитките за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт.

В някои секции на нашия Интернет сайт използваме cookies, за да наблюдаваме предпочитанията на нашите посетители, за да можем да внасяме съответните корекции в нашите Интернет сайтове. Cookies не са вируси и следователно не представляват каквато и да било заплаха за вашия компютър. Cookies представляват алфанумерични идентификатори, които ние прехвърляме на твърдия диск на вашия компютър, което помага на нашите сървъри да разпознаят вашия компютър, когато ни посетите отново, за да Ви бъде по-лесно да навигирате из нашия Интернет сайт и да можете да оползотворите максимално посещението си. В менюто Помощ на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който вашият браузър приема или  отхвърля нови cookies или начинът, по който вашият браузър ви съобщава кога получавате нова cookie, без значение кое счетете за по-удачно.

Уеб сигнали

Определени страници от нашия сайт съдържат "уеб сигнали" (известни още, като интернет бележки, пикселни маркери и ясни GIF файлове). Тези уеб сигнали дават възможност на трети страни да получат информация, като адрес на компютъра, който тегли информация от страницата, вида на използвания браузер и др. Тази информация събираме и съхраняване посредством Log Files, и я използваме единствено за собствени цели.

Информация, която споделяме:

Ние не предоставяме и  по никакъв начин не разкриваме данни за  личната информация на посетителите на нашия уеб сайт, освен в случаите описани по-долу.
Ние използваме вашите лични данни единствено за целите, посочени в настоящата декларация. Ние можем да събираме, обработваме и използваме лични данни обаче и в случаите, когато след надлежно разглеждане интересите на всички лица, счетем, че това е от съществено значение за опазването на основателните търговските интереси на НиТ Трейдинг ООД.

Информация, която предоставяме:

Ние предаваме вашите лични данни на дъщерни дружества и търговски партньори, участващи в обработката на вашата поръчка, единствено до изискваната степен. Ние не предоставяме вашите лични данни на трети лица без вашето изрично съгласие и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.

Връзки с други сайтове


За ваше удобство и пълнота на информацията, в нашият сайт има и връзки с други сайтове, свързани с дейността ни. Тези сайтове могат да имат свои собствени декларации за поверителност.  В случай , че посетите накой от сайтовете, които имат връзка с нашия, Ви препоръчваме да се запознаете с  техните декларации за поверителност. Ние не носим отговорност за съдържанието им, както и за условията им за ползване на лични данни.

Защита на деца


Този уеб-сайт не е насочена към деца на възраст под  тринадесет години. В този сайт не се събират лични данни за деца на възраст под 13 години. Ако разберем, че по невнимание сме получи лична информация от посетители на възраст под тринадесет години, ще изтрием информацията от нашите бази с данни.

Как защитаваме личните данни?


Ние използваме , административни, технически и физически мерки за защита срещу неупълномощено разкриване, използване, промяна или унищожаване на лични данни, които предоставяте на този уеб сайт. Ние използваме Secure Socket Layer (SSL) технология, за да запазим личната информация, която предоставят на този сайт.
Актуализации на нашата декларация за поверителност
Тази декларация за защита  на лични данни може да се актуализира периодично и без предизвестие. На видно място в сайта ще публикуваме информациа за всички съществени промени в нашата декларация за поверителност

Как да се свържете с нас?


Ако имате въпроси или коментари по отношение на публикуваната Декларация за поверителност, ако искате да прегледате, изтриете или актулизирате информация свързана с Вашите лични данни, моля свържете се с нас посредством:
Формата за контакт:

Телефон +359 878 685 303
Изпращане на e-mail съобщение на адрес: office@nitbg.net