Как да поръчам мой дизайн

Как да направя мой дизайн?

За да поръчате тениска, престилка, шапка, чаша или суичер по ваш дизайн. Моля следвайте следните стъпки:

1.Изберете какво желаете да поръчате, напрмер Мъжка тениска по Ваш дизайн (фигура 1).

фигура 1

Имате две опции, за да продължите към дизайнера:
1.1 Активирайте линка Мъжка тениска по Ваш дизайн

1.2. Или кликнете бутон Купи
Отваря е нов прозорец (Фигура.2)


Фигура 2.

Цената 10.80 с ДДС е цената на тениска без печат.
Изберете дали искате опаковка на продукта или не. Полето е задължително.
Активирайте бутона Направи Дизайн - отваря се нов прозорец с дизайнера на тениски (шяпки,чаши,чамти,престилки, суичери) фигура 3.
При стартиране на дизайнера автоматически се появява инструкция за това, как да работите с него. Ако браузера ви е забранил изкачане на попъп прозорци, инструкцията няма да се активира. Следвайте указанията по-долу.


Фигура 3.

Понеже сме избрали дизайн на тениска, по подразбиране се отваря дизайнера на тениски, който съдържа следните ВАЖНИ за ВАС функционалности, които са разположени в ляво и дясно меню.

Функционалсти в ляво меню на дизайнера:
1. Бутона Изберете продукт - ползва се за смяна на продукта предмет на дизайна, може да изберете дизайн на чаша, шапка,чанта и др. (Фигура 4.)


Фигура.4

2.Бутон Добави Текст - активирайки бутона се отваря нов прозорец (фигура 5.) където можете да добавяте текст по Ваш избор.


Посредством текстовия редактор можете да избирате различен шрифт, различен цвят на текста, стил (Италик, Болд,Подчертан текст), големина, позициониране (ляво, дясно или център) и т.н. Може да завъртите текста или да му добавите контур.

3. Бутон Добави Готов Дизайн - Използвайте тази функционалност, ако искате да изберете някой от нашите готови дизайни (фигура 6), които са разделени на подкатеегории


Фигура 6.

Ако сте решили да изберете някой от нашите дизайни имате възможност да сменяте цветовете на съответния дизайн, така, че да изглежда добре на различен цвят тениска (Фигура 7.)


Фигура 7.

4.Бутон Качи Изображение - използвайте го ако искате да направите тениска с Ваша снимка, лого, изображение (Фигура 8.)


Фигура 8.

Изберете снимка от Вашия компютър и посредством бутона Качи, снимката ще бъде добавена в дизайнера, като по този начин ще можете да я позиционирете както на вас Ви харесва (фигура 9.)


Фигура 9.

Използвайте опциите на допълнителния редактор, ако искате да редактирете каченото изображение - премахване на фона, завъртане, позициониране... Посредством бутон Форма, може да изрежете каченото изображени в различни форми - Сърце, звезда и др.

5.Бутон Име § Номер

Използвайте този бутон, ако искате да направите тениска с име и номер на играч от даден отбор. Фигура 10


Фигура 10

Ако искате да си направите тениските на Вашият отбор, използвайте бутона Добави Списък с имена § Номер. Добавете имената на членовете на отбора, кой номер носят и размера на тениската. Фигура 11


Фигура 11

Функционалсти в дясно меню на дизайнера:

Дясното меню е важно при завършване на поръчката, то включва следните функционалности Фигура 12:
1.Избор на опции
1.1. Избор на цвят на тениска;

1.2.Избор на размер на тениска

1.3.Избор на модел (дамска, мъжка или детска)

1.4.Избор на количество (брой тениски)

След като вече сте маркирали (избрали) съответните опции и сте си направили дизайна, системата автоматично калкулира цената на готовия продукт. Завършете поръчката с натискане на бутона КУПИ.


Фигура 12

2.Бързи бутони

Бързите бутони са разположени хоризонтално и вертикално в дясната навигация на сиатемата (фигура 13). Те помагат за бърза и лесна промяна на позицията на текст, снимка или готов дизайн - на ляво, на дясно, нагоре надолу, завъртане, преглед на дизайна, изтриване на текст, снимка, опресняване на дизайн и др.


Модулът работи по идентичен начин с всички останали продукти - престилки, чаши, суичери, шапки.