Монтаж на стикери от ПВЦ Фолио

Монтаж на стикери от ПВЦ Фолио

Минимални изисквания за монтаж

1.1. Температура

Минимална температура на средата: 15º-16ºC. Някои фолиа могат да се лепят и при по-ниски температури (вижте техническите данни от производителя).

Не се препоръчва монтаж на самозалепващи се ПВЦ фолиа при температури под 10 градуса

1.2. Изисквания към повърхността, върху която ще се лепи фолиото:

Микропореста: Повърхността не трябва да бъде пореста. Микропорестите материали абсорбират влага, която може да повлияе негативно върху адхезията.


  Забележка: различните материали имат различно повърхностно напрежение.

  С най-добър показател по този параметър са стъклото и металите.

  2. Подготовка на повърхността за лепене

  Почистване:

  • Достатъчно твърда
  • Гладка: При неравна и груба повърхност може да няма достатъчен контакт с лепилото. Лепилото трябва да контактува с повърхността на залепване по цялата ѝ площ.
  • Чиста: Повърхността трябва да бъде почистена непосредствено апликацията. Прясно боядисаните и наскоро почистените повърхности бързо събират прах и се считат за замърсени.
  • Суха: Когато фолиото е със система за отвеждане на въздуха, повърхността не трябва да е мокра или влажна. Влагата може да причини образуването на балончета, както и загуба на адхезивна цялост на стикера.
  •  Мокра: При мокра апликация водата трябва да бъде напълно изкарана след залепване. Остатъчната влага може да причини образуването на балончета, както и загуба на адхезивна цялост на стикера.
  • Повърхността трябва да бъде добре обезмаслена.
  • Препоръчва се употребата на промишлен обезмаслител, какъвто е изопропиловият алкохол.
  • Като алтернатива може да се използва медицински спирт (до 70%).
  • Недостатък при спирта е неговата летливост при високи температури.
  • При работа с медицински спирт е препоръчително температурата на средата да не надвишава 18ºC.
  • Избършете с кърпа преди обезмасителя да се изпари. Бърше се само в едната посока, за да се избегне размазване.
  • Уверете се, че повърхността е напълно суха.
  • Тези остатъци могат да бъдат лесно премахнати с препарат за отстраняване на лепило.

  3.Отстраняване на фолио

  • Препоръчително е да използвате препарат за сваляне на фолио.
  • Минимална температура на околната среда и основата: +20ºC.
  • Отлепянето на фолиото от основата, трябва да се прави под ъгъл 180º.
  • За по-лесно разлепване, нагрейте фолиото с пистолет за горещ въздух.
  • Възможно е да останат части от лепилния слой в следните случаи:

                  - ако фолиото е много старо;
                  - ако температурата на средата и основата е значително по-ниска от посочената по-горе;

  Тези остатъци могат да бъдат лесно премахнати с препарат за отстраняване на лепило.